Concept kvalite och miljö

Concept är sedan juli 2013 certifierade för ISO 9001 och 14001.

Så här ser vi på vårt kvalitetsarbete:

  • Våra kunder ska vara så nöjda med vårt arbete att de återkommer.
  • Vi ska hålla överenskomna leveranstider.
  • Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet.

Vårt miljöarbete innebär att:

  • Där vi kan välja miljöbättre alternativ, gör vi det.
  • Vi ska arbeta med att förebygga förorening när det gäller CO2-utsläpp och kemikalieförbrukning.
  • Vi ska följa de miljölagar och andra krav som ställs på oss.

För mer information är du alltid välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Växthusvägen 10
435 33 Mölnlycke
Telephone 031-14 20 40
info@conceptsweden.se